อนุทิน 47342 - ศรีกรม

  • วันที่ ๒๘ กันยายน ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๒/ตอนเย็นจัดงานข้าราชการเกษียณอายุราชการ
  • วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ประชุมคณะกรรมการ ceo เกี่ยวกับการประเมินฯ/เย็นจัดงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้ง/เวลา ๑๔.๐๐ น. จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการเกษียณอายุ และเกษียณตามโครงการก่อนอายุครบเกษียณฯ
  • วันนี้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของ อสส.
เขียน 01 Oct 2009 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)