อนุทิน 47313 - สถิตย์

สถิตย์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย  รุ่นที่  6  ด้านศิลปกรรม(การแสดงหนังตะลุง)

เขียน 01 Oct 2009 @ 13:51 ()


ความเห็น (0)