อนุทิน 47290 - *AJ*

*AJ*
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อเราตระหนักใน"ความไม่รู้"ของตนเอง  เราจะเริ่มต้นแสวงหา"ความรู้"

แต่..ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรามี"ความรู้" เราก็จะไม่แสวงหา"ความรู้"

คนฉลาด...คือ คนที่รู้ว่าตนเองไม่รู้

คนไม่ฉลาด...คือ คนที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ แต่ทำตัวราวกับเป็นผู้รู้

                                                               โสเครติส

เขียน 01 Oct 2009 @ 11:12 () แก้ไข 01 Oct 2009 @ 11:20, ()


ความเห็น (0)