อนุทิน 47290 - *AJ*

  ติดต่อ

เมื่อเราตระหนักใน"ความไม่รู้"ของตนเอง  เราจะเริ่มต้นแสวงหา"ความรู้"

แต่..ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรามี"ความรู้" เราก็จะไม่แสวงหา"ความรู้"

คนฉลาด...คือ คนที่รู้ว่าตนเองไม่รู้

คนไม่ฉลาด...คือ คนที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ แต่ทำตัวราวกับเป็นผู้รู้

                                                               โสเครติส

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)