อนุทิน 47264 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๔๖๕ |

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ... ผู้อาวุโสที่เกษียณได้หยุดทำงานเป็นวันแรก มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก "ข้าราชการประจำ" กลายเป็น "ข้าราชการบำนาญ"

เมื่อองค์กรไม่มีผู้อาวุโสที่เกษียณแล้ว องค์กรจะต้องเริ่มปรับตัว "วัฒนธรรมองค์กร" ใดไม่ดี ควรยกเลิก หรือไม่นำมาใช้อีก "วัฒนธรรมองค์กร" ใดดี ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป และรักษาเอาไว้

เขียน 01 Oct 2009 @ 01:29 () แก้ไข 01 Oct 2009 @ 01:34, ()


ความเห็น (0)