อนุทิน 47249 - หมอน้อย

หมอน้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตรับราชการของผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2492 บางคนก็ยังทำใจไม่ได้ เพราะชีวิตเคยอยู่ทำงานร่วมกับหมู่พวก ทั้งรู้สึกใจหาย เหงาและว้าเหว่ แต่นั่นคือสัจจธรรมของชีวิตรับราชการ พวกที่ยังเหลือเวลาทำงานอีกหลายปี ก็จะต้องก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อไป ใครคนไหนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ชีวิตราชการก็จะสามารถประคองไปได้ตลอดรอดฝั่ง มีการวางแผนตั้งเป้าหมายที่ดีตั้งแต่เริ่มแรก ชีวิตก็จะไม่ลำบากในบั้นปลาย ชีวิตก็จะเป็นสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น โดยเฉพาะถ้าแต่ละคนน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนเชื่อแน่ว่า ชีวิตของเรานี้ไม่มีวันตกต่ำอย่างแน่นอน.

เขียน 30 Sep 2009 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)