อนุทิน 4723 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

สวัสดีครัีบคุณรินทร์

   ขอเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ  ผมเองยังนิยมการปลูกพืชพื้นเมืองและปลูกแบบผสมผสานครับ เพราะผมเชื่อว่าต้นอะไรที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้งอกตรงนั้น ธรรมชาติน่าจะมีคำตอบให้ไว้ด้วยอยู่แล้ว ในเรื่องของการพึ่งพาเกื้อกูลในระบบนิเวศนะครัีบ แต่เมื่อภาวะทางความคิดและระบบคิดของคนเปลี่ยน หลายๆ อย่างมีการโยกย้้ายตามความนึกคิดของคน จึงมีการจัดเปลี่ยนรูปแบบของสิ่งแวดล้อมให้ไปตามที่ตนคิดว่าดี แม้จะส่งผลในภายหลังอย่างไรก็ตาม

    ปัญหาใหญ่ในบ้านเราคือ การจัดการกับระบบคิดนะครับ ต้นยูคาฯ ไม่ได้มีความผิดใดๆ เลยครัีบ เค้าทำหน้าที่ของเค้า ได้อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงคุณปลูกเค้าที่ใด เค้าก็พร้อมที่จะต่อสู้และงอกลงตรงนั้น จนกว่าปัจจัยมันแร้นแค้นสุดๆ แล้วก็ค่อยๆ ตายไปทีละน้อย ต้นไม้วิ่งหนีเหมือนคนหรือสัตว์ไม่ได้

    การจัดการระบบการปลูก ระบบดิน ระบบน้ำ ฝน ฟ้าอากาศ นั้นสำคัญ ป่าไม้นั้นศักดิ์สิทธิ์ครัีบ สามารถเรียกฝนฟ้าได้ครับ เหมือนน้ำตกไงครับ ยอดน้ำตกเรียกฝนได้ ไม่งั้นจะมีน้ำที่ไหนไหลตลอดปี และผมก็เห็นว่า ป่าไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้นไม่มีใครต้องเอาปุ๋ยสูตรต่างๆ ไปใส่ให้เลยครัีบ เพราะต้นไม้ฉลาดมากกว่าที่เราจะเอาปุ๋ยไปใ่ส่ให้นะครัีบ เพราะเค้ามีิวิธีการเติมปุ๋ยให้กับตัวเองต่างหาก เพราะครบวงจรในตัวเป็นทั้งผู้ผลิตและบริโภคในตัว ใบที่แห้งร่วงโรยปีนี้ อาจจะสะสมไว้ที่โคนต้นตามการร่วงโรยให้เป็นปุ๋ยในอีกสองสามปีข้างหน้า ต้นไม้อะไรก็ีมีใบเป็นปุ๋ยของมันเองในตัว

    ปัญหาที่ทำให้เป็นปัญหาคือ ความรู้ที่จะนำมาจัดการกับพื้นที่ที่มีอยู่ครัีบ ตรงนี้คนไทยเราจะขาดมากครัีบ มันอยู่ที่ว่าเราจะปลูกต้นไม้เพื่ออะไร

  • ปลูกเพื่อใช้หนี้ (ปลูกไปใช้หนี้ไป สร้างหนี้ไป ก่อหนี้เพิ่ม วนเีวียน)
  • ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อน (ไอร้อนจากท่อไอเสียในเมือง จะขนถ่ายไปให้ป่าฟอกได้อย่างไร ในเมื่อไอร้อนในเมืองก็ต้องลอยไปปกคลุมบริเวณนั้น เราจะมีกระบวนการอย่างไรให้บอก CO2 ว่าเจ้าจงลอยไปที่ป่าห้วยขาแข้งก่อนนะจ๊ะคนดี จะบอกพระพายดีไหมครัีบ ให้ช่วยหอมลมเหล่านี้ไป อากาศเหล่านี้ มีน้ำหนักเบา จะลอยตัวสูงขึ้นสูงบรรยากาศเช่นกัน)
  • ปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ อีกมากมายครัีบ

    สิ่งที่น่ากลัวทีุ่สุดคือการรณรงค์ให้ชาวบ้านแห่กันปลูกตามราคาที่ทำให้ชาว บ้านหลงไหล โดยไม่ได้ศึกษาข้อดีข้อเสียอย่างแ้ท้จริง อันนี้นับว่าอันตรายที่สุด เลือกเอาแต่ข้อดีมาพูด ทำให้คนหลงไป พอหลังจากนั้น จะเกิดปัญหาอะไร คนพูดก็หมดวาระไปแล้ว นี่ล่ะปัญหาบ้านเรา  วันก่อนผมเห็นนักการเืมืองคนหนึ่งให้สัมภาษณ์เรื่องต้นกระถินยักษ์ บอกว่าเป็นพืชตระกูลถั่ว ไม่มีพิษภัยใดๆ ใบเลี้ยงสัตว์ได้ ไม้ขายได้ดี เพิ่มอาหารให้กับดิน โตเร็วราคาดี แต่เราไม่ได้คิดให้ดีว่า หากชาวบ้านปลูกแล้วเอาใบพืชนี้มาให้หมูกินทุกวันจะส่งผลอะไรบ้าง เช่นผมร่วง และอื่นๆ ส่วนดินไ่ม่ว่าพืชชนิดใด ก็ต้องดูดสารอาหารในดินเสมอครับ เพียงแต่ว่าจะดูดแค่ไหนแค่นั้น ใครรากลึกกว่ากัน หญ้ารากลึกแค่ไหน ยูคารากลึกแค่ไหน อัตราการดูดน้ำอาหารเป็นอย่างไร การคืนกลับให้กับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องดินเป็นอย่างไร ศึกษากันให้ดีครัีบ บางทีจะมีรายงานที่ออกมาจากนักวิชาการ แต่เราศึกษาและยืนยันกันดีแล้วไหม ปลูกทดลองได้ครับ อยู่ที่การจัดการ

    เมื่อก่อนยางพารา เราเข้าไปกรีดในป่าครัีบ เพราะในป่ามีต้นยางขึ้นกับป่าอื่นๆ เราก็ำทำทางเดินไว้ในป่าในแนวเส้นทางที่เดินกรีดได้ทุกต้นครัีบ เราเรียกว่า ป่ายาง หรือป่าไม้ครัีบ  แต่ภายหลังเรานิยมการทำเกษตรแบบโกนหนวด หมายถึงว่า โค่นให้เรียบแบบโกนหนวด แล้วค่อยปลูกใหม่ นี่เป็นแนวทางเกษตร มีต้นอะไรที่ดี เป็นสมุนไพร ห้ามเอาไว้ ห้ามเหลือไว้ต้องโค่นหมด ไม่งั้นไม่ผ่าน  สิ่งที่เราเรียก เราจะเรียกว่า ป่ายางได้ไหมครัีบ ต้นยางถูกจัดเีรียงให้เป็นไปตามเกษตรแผนใหม่ ใช้ปุ๋ยบำรุง ทั้งๆที่ต้นยางก็ทิ้งใบในรอบปีเพื่อให้ปุ๋ยกันอยู่แล้ว ก็จะถูกจัดให้งอกเป็นแถวตามที่เราบัญชาครัีบ จัดการง่ายครับ เพราะต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้ ต่างจากคนครัีบ จะเป็นว่าเราปลูกคนยากลำบากกว่าต้นไม้เยอะครัีบ มาระยะหลังเจ้าหน้าที่กองทุนยางเพิ่งเริ่มเห็นว่า ไม่น่าจะให้ต้องโค่นให้หมดทั้งป่า น่าจะเหลือต้นไม้เอาไว้บ้างในสวนยาง นี่คือกฏเกณฑ์... คนที่เป็นนักวิชาการก็รู้ทฤษฏีครับ ส่วนปฏิบัติอ่อนกว่าเกษตรกรครัีบ จริงๆ ต้องเรียนรู้ร่วมเดินกันไปด้วยกัน ถ่ายเทแลกเปลี่ยนให้ความรู้กันครัีบ คือทำให้คนมีกินได้ด้วยและมีธรรมชาติให้สมดุลไว้ด้วยครัีบ หากเราไม่เห็นเอาแก่ได้จากธรรมชาติมากจนเกินไป ผมเชื่อว่าปัญหาหนักๆ จะไม่เกิดกับบ้านเรา  ผมเป็นคนฝ่าเท้าเล็กครัีบ หากผมกินเยอะ น้ำหนักตัวมาก ฝ่าเท้าผมก็รับน้ำหนักไม่ไหวเช่นกันครัีบ ดังนั้นฝ่าเท้าของเมืองไทยเราเป็นอย่างไร เราควรจะยืนบนฝ่าเท้าของเราอย่างไรให้ยั่งยืนได้ครัีบ

    ผมนำบทความมาแลกเปลี่ยนด้วยครัีบ และเขียนตรงนี้เสียยาวครัีบ เข้ามาดูสองสามวันก่อนแล้วครับ และได้อ่านบทความเหล่านี้มาหลายครั้งแล้วครับ ผมคิดว่าเดินทางสายกลางในทางธุรกิจ และชาวบ้านมีรายได้ อย่าไปหลอกชาวบ้านให้เค้าคาดหวังไว้สูงมาก ไม่งั้นเราจะปิดถนนประท้วงกันทั่วประเทศครัีบ เพราะราคาตก ราคาลด ไม่เป็นตามที่นักพูดได้หลอกไว้เืมื่อก่อนปลูก ผมว่าบ้านเราเลิกได้แล้วที่จะทำให้เกษตรกรทำแบบนี้

  • โค่นสวนมังคุด ไปปลูกยางพารา (ผมเห็นมังคุดขายที่เยอรมัน สามผลราคาประมาณแปดสิบบาท)
  • โค่นยางพารา มาปลูกปาล์ม
  • เปลี่ยนนาข้าว เป็นนายางพารา หรือนาปาล์ม
  • ต่อไปอาจจะโค่นปาล์มมาปลูกข้าวอีกครัีบ หรือโค่นยางมาปลูกข้าวเพราะข้าวราคาดี ยางปลูกในนาต้นเล็ก ขายไม้ฟืนหรือเอาไปทำไ้ม้จิ้มฟัน
  • ทำลายป่า ไปปลูกอ้อย ให้นโยบายให้ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่า อะไรทำนองนี้ครัีบ เพราะอ้อยเป็นพืชพลังงาน เอาไปผลิตวัตถุดิบให้รถยนต์กินต่อไป
  • ทุกวันนี้เราปลูกต้นไ้ม้ปลูกพืชให้เครื่องยนต์กินด้วยนะครัีบ ไม่ใช่แค่คนสัตว์แค่นั้นครัีบ

    พอแค่นี้ก่อนนะครัีบ ขอบคุณมากครัีบ ฝากบทความไว้แลกเปลี่ยนต่อไปครัีบ

ขอบคุณมากครับผม

จาก... 648631

เขียน 11 May 2008 @ 15:28 ()


ความเห็น (0)