อนุทิน 47219 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เลี้ยงเกษียณอายุคุณครูเสนาะ  รัชวัฒนะ..
บรรยากาศโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่  เหตุไฉนหัวใจครูช่างไกลห่างกันเหลือเกิน
ต่างคนต่างอยู่  หมวดใคร  หมวดมัน

โรงเรียนขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่   เคยอยู่จนครบ
โรงเรียนเอกชน   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  อยู่มาหมด
โรงเรียนขาดแคลนยากแค้น   โรงเรียนมีเงินสนับสนุน  ...
ทั้งหมดพบความต่างที่รู้สึกอ้างว้างลึก ๆ ภายใน   ความลงตัวจะหาได้จากที่ไหน
โรงเรียนเล็กเหนื่อยแทบขาดใจ   แต่หัวใจครูเป็นหนึ่งเดียว
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ง่าย  รวดเร็ว  เพราะร่วมใจได้ดีกว่า...
โรงเรียนใหญ่  หากขาดกาวใจในการประสาน   คงยากที่จะแก้ไขปัญหา...

เขียน 30 Sep 2009 @ 16:34 ()


ความเห็น (0)