อนุทิน 47209 - *AJ*

*AJ*
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ส่วนต่อ จิตวิญญาณ

ตอนนั่งฟังก็เลยคิดทวนกลับว่าการดูแลผู้ป่วยให้ครบสุขภาวะทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณนั้น เดิมยังแยกจิตใจกับจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมไม่ชัด เลยสรุปว่า ถ้าวิญญาณ หมายถึง ผู้มีปัญญาอย่างยิ่งแล้ว เวลาดูแลผู้ป่วยนอกจากให้หาย-service mind แล้ว ต้องสร้างปัญญาให้แก่ผู้ป่วยด้วย ให้เข้าใจจนสามารถดูแลตนเองได้ ตรึกตรองทบทวนเรื่องราวของปัญหาสุขภาพตนเองและช่วยป้องกัน แก้ไขได้ .....ลึกซึ้งกว่ากันเยอะ....

เขียน 30 Sep 2009 @ 15:45 ()


ความเห็น (0)