อนุทิน 47197 - มะปรางเปรี้ยว

กรมสุขภาพจิต

อ่านเอกสารสรุปข้อมูลจากการทำ workshop ให้กับกรมสุขภาพจิตแล้ว แต่ต้องขออ่านอย่างละเอียดและประชุมกับแนทและเก๋อีกรอบ จะได้แจ้งทางพี่ปุ้มให้ทราบว่ามีส่วนใดน่าจะปรับแก้บ้าง

และเอกสารของกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางยังไม่ได้รับ พี่ปุ้มจะตามให้จากคุณติ๊ก

เขียน 30 Sep 2009 @ 12:46 ()


ความเห็น (0)