อนุทิน 47196 - มะปรางเปรี้ยว

บทเรียนจากชีวิตผู้อื่น

เมื่อใจหลุดพ้นจากทุกข์ ความสุขก็เบ่งบานออกมา

หนทางของการความทุกข์ เจ้าของทุกข์เลือกได้เองว่าจะหลุดพ้น หรือจะจมอยู่กับมันนานเท่าใด

เขียน 30 Sep 2009 @ 12:38 () แก้ไข 30 Sep 2009 @ 12:39, ()


ความเห็น (0)