อนุทิน 47187 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้ามาดูแลการอบรมครูสารสนเทศที่ ศกม.18
  • ทีมงานวิทยากร องอาจอบรมสารสนเทศ อ.กบ และตั้ม เตรียมทำเว็บไซด์ และ E-Office
  • เศรษฐให้เซ็นเอกสาร ส่งชำนาญการพิเศษ
  • บ่ายเอาเอกสารส่งเชี่ยวชาญที่เขต
  • ยืดได้บ้าง โทรฯให้ตู่ เบญ ต้อม อ้อยช่วยอีกยก
เขียน 30 Sep 2009 @ 11:46 () แก้ไข 01 Oct 2009 @ 19:43, ()


ความเห็น (0)