อนุทิน 47148 - ภัทรานิษฐ์

  ติดต่อ

"อัตตาหิ อัตตโน นาโถ"

ภูมิใจ....ที่ได้เป็นนักปฏิบัติ

"อัตตาหิ อัตตโน นาโถ" ซึ่งหมายถึง " ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"

ทำด้วยหนึ่งสมองและสองมือ

ดูแลตัวเอง .....ไม่ช่วยตนเองแล้วใครจะช่วย

ไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากใครถ้าไม่จำเป็น

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)