อนุทิน #47110

  • วันนี้ แต่เช้ายังไม่ได้ทำไรเป็นชิ้นเป็นอัน
  • ได้แต่เคลียร์เอกสารเก่า
  • วันๆ อยู่แ่ต่กับเอกสาร เอกสารและเอกสาร

เขียน:

ความเห็น (0)