อนุทิน 47105 - มะปรางเปรี้ยว

  • จัดการเคลรย์เอกสารกับแนทเรื่องใบรับพัสดุ
  • เอกสารงาน gotoknow forum สัญจร ครั้งที่ 1
  • จัดการเรื่องเคลีย์โต๊ะ ที่เต็มไปด้วยเอกสาร
  • ตอนนี้โต๊ะโล่ง โปร่างสบายแล้ว
เขียน 29 Sep 2009 @ 12:36 ()


ความเห็น (0)