อนุทิน 47090 - pa_daeng

  ติดต่อ

เพิ่มเติมแก้ไขเรื่องการใช้เครื่องมือKM ต้องเพิ่มเรื่องทีี่่เป็นปัญหาของหน่วยงานด้วย โดยจะยึดจากอุบัติการณ์ความเสี่ยง ทีมีผู้มีปีะสบการณฺในการแก้ไขปัญหาและได้ผลลัพธ์ที่ดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)