อนุทิน 47090 - pa_daeng

pa_daeng
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพิ่มเติมแก้ไขเรื่องการใช้เครื่องมือKM ต้องเพิ่มเรื่องทีี่่เป็นปัญหาของหน่วยงานด้วย โดยจะยึดจากอุบัติการณ์ความเสี่ยง ทีมีผู้มีปีะสบการณฺในการแก้ไขปัญหาและได้ผลลัพธ์ที่ดี

เขียน 29 Sep 2009 @ 08:20 ()


ความเห็น (0)