อนุทิน 47079 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๑. บทเรียนชีวิตจากการรำลึกถึงอาจารย์กรุณา กุศลาสัย

อาทิตย์ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ ไปร่วมงานรำลึก ๕๐ วันมรณกรรมของอาจารย์กรุณา กุศลาสัย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ | มีการขับเสภาและอ่านกลอนรำลึกอาจารย์ | ปาฐกถาโดยพระ ว.วชิรเมธี | เสวนาโดย ดร.ไชยวัฒน์ สถาอานันท์  ชมัยพร แสงกระจ่าง และ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ | พระคุณเจ้า ว.วชิรเมธี มองบทเรียนชีวิตอาจารย์กรุณา ๕ มิติ คือ ผู้เรียนรู้โดยถือความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ ผู้มีกัลยาณมิตรอันประเสริฐ  มีทรรศนะมองโลกเชิงบวก  การเป็นผู้มีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม  ความเป็นบุรุษอาชาไนยที่อ่อนน้อมถ่อมตน | เป็นการวิเคราะห์และถอดบทเรียนที่ลึกซึ้ง เชื่อมโยง เห็นทรรศนะที่กว้างขวางมาก | บุตรีของอาจารย์กรุณาเป็นทันตแพทย์ ขับเสภาและอ่านทำนองเสนาะมีพลังมาก.

เขียน 29 Sep 2009 @ 01:31 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:11, ()


ความเห็น (0)