อนุทิน 47057 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการเผชิญการเปลี่ยนแปลง”กล่าวยกตัวอย่างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าไทยจะมีฝนตกมากขึ้น
ดังนั้นไทยจึงจะเป็นแหล่งการเกษตรและอาหารที่สำคัญ เนื่องจากในอนาคตอาหารจะมีราคาแพง  ซึ่งขอกำชับและบอกต่อกันว่า ถ้ามีที่ดินอย่าขายที่ดิน ไม่ว่ามีใครให้ราคาสูงเท่าใดก็ตาม   ส่วนโรงเรียนเอกชนในปัจจุบันที่ประสบปัญหาเงื่อนไขของราชการ ขณะที่แนวโน้มประชากรมีเด็กเกิดใหม่น้อยลง
เนื่องจากโครงสร้างประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ประชากรวัยไม่เกิน 15 ปีลดน้อยลงจากเดิมเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอีก 20 ปีอาจจะต้องมีโรงเรียนปิดตัวลงครึ่งหนึ่ง

เขียน 28 Sep 2009 @ 21:44 () แก้ไข 28 Sep 2009 @ 21:46, ()


ความเห็น (0)