อนุทิน #47056

"มีความสุข เพราะอยู่ในความถูกต้อง"

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และมีความเป็นอิสระในตนเอง

และพาชมธรรมชาติ

เขียน:

ความเห็น (0)