อนุทิน 46984 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลงนามถวายพระพรคลิก

ขอถวายพระพรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ธรรมิกราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จงทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน สรรพพรใดๆที่สมเด็จพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระราชทานแก่ ผสกนิกรชาวไทย ขอสรรพพรนั้นๆ จงเป็นปฏิพรย้อนอภิบาลรักษา ตามสมควรแก่เจตนาแห่งอาตมภาพด้วยเทอญ ขอถวายพระพร

อาตมภาพ พระ ปิยธรรม ขอถวายพระพร

เขียน 27 Sep 2009 @ 21:41 () แก้ไข 30 Sep 2009 @ 05:07, ()


ความเห็น (0)