ติดต่อ

อนุทิน #46978

การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

เป็นการศึกษา ค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆโดยมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา วช

  เขียน:  

ความเห็น (0)