อนุทิน 46978 - ศิริ-ขวัญ

การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

เป็นการศึกษา ค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆโดยมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา วช

เขียน 27 Sep 2009 @ 19:40 ()


ความเห็น (0)