อนุทิน 46972 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัปปุริสธรรม ๗ ประการ (ธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี)

มีหลักในการจำดังนี้
เหตุ  ผล  ตน  ประมาณ  กาล
ประชุมชน  บุคคลควรคบ (ดูจากสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขาชวน)

ขอบพระคุณธรรมะยามเย็นจาก......

เขียน 27 Sep 2009 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)