อนุทิน 46972 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

สัปปุริสธรรม ๗ ประการ (ธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี)

มีหลักในการจำดังนี้
เหตุ  ผล  ตน  ประมาณ  กาล
ประชุมชน  บุคคลควรคบ (ดูจากสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขาชวน)

ขอบพระคุณธรรมะยามเย็นจาก......

  เขียน:  

ความเห็น (0)