อนุทิน 46950 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

มะพร้าวมีประโยชน์มากมาย แต่เขาบอกว่ากะทิทำให้อ้วน แต่บรรพบุรุษเรากินกันมานานมากแล้ว โดยเฉพาะเป็นส่วนผสมของแกงทางใต้ แต่คนใต้โดยส่วนใหญ่ก็ไม่อ้วน

คิดแล้วอยากหาต้นตองานวิจัยที่เขียนบอกว่ากะทิทำให้อ้วน เขาอาจจะเขียนไว้ว่า "ปัจจุบันมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่า กะทิทำให้อ้วน..." (เมื่อกี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้ และงานวิจัยกี่ชิ้นก็ไม่รู้ และกลุ่มตัวอย่างเท่าไรก็ไม่รู้ ...) 

 

นักวิจัยไทยน่า replicate งานพวกนี้ใหม่!

 

เขียน 27 Sep 2009 @ 12:48 () แก้ไข 27 Sep 2009 @ 12:51, ()


ความเห็น (0)