อนุทิน 46937 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส

การฆ่าสัตว์

การลักทรัพย์

การประพฤติผิดในกาม

การพูดเท็จ

การเสพของเมาให้โทษ

ผู้นับถือพุทธศาสนา

หากไม่ละภัยเวรนี้

เราเรียกว่า ผู้ทุศีล

ย่อมเข้าถึงนรก

 

(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ ข้อ ๑๗๔)

เขียน 27 Sep 2009 @ 09:41 ()


ความเห็น (0)