อนุทิน 46937 - เตวิชโช

  ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส

การฆ่าสัตว์

การลักทรัพย์

การประพฤติผิดในกาม

การพูดเท็จ

การเสพของเมาให้โทษ

ผู้นับถือพุทธศาสนา

หากไม่ละภัยเวรนี้

เราเรียกว่า ผู้ทุศีล

ย่อมเข้าถึงนรก

 

(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ ข้อ ๑๗๔)

  เขียน:  

ความเห็น (0)