อนุทิน 46903 - ศรีกรม

  • ไปเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้บริหารฯในวันจันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
  • ตรวจสอบบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนของสำนักงานต่าง ๆ ภายในสังกัด มีความผิดพลาดหลายสำนักงาน สอบถามเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งว่า ทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยตรวจสอบ
  • ในวันนี้จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกสำนักงาน ปรากฎว่า มีการขอซ้ำซ้อนเข้ามา ๒ ราย การคิดขั้นเงินเดือนไม่ตรงตามบัญชีเงินเดือน ทำให้การคิดเงินมีปัญหาตามมา
  • คติ...ความมักง่ายเป็นของคนขี้ขลาด คนฉลาดต้องละเอียดรอบคอบเสมอ...
เขียน 26 Sep 2009 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)