อนุทิน 46836 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • การทำงานที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นการฝึกฝนการใช้สมองสองซีก และใช้หัวใจให้เป็น นึกถึงความเป็นกัลยาณมิตรมาก ๆ รวมถึงในการลงมือปฏิบัติ เป็นการฝึกการใช้สัญชาตญานการหยั่งรู้ให้มากกว่าการคิดเอาเองผ่านตรรกะ
  • โดยส่วนตัวเอง ศาสตร์ที่มีอยู่และการใช้ศิลป์ ได้แก่
  • กฎหมาย ฝึกฝนสมองซีกซ้าย เน้นตรรกะ ระบบความคิด ความเป็นเหตุและผล การพิจารณาหลักกฎหมายควบคู่ไปกับข้อเท็จจริง
  • ภาษาอังกฤษ ฝึกฝนการใช้สมองซีกขวาเป็นการใช้ถ้อยคำใหม่ ๆ สละสลวย เริ่มจากการท่องจำแล้วนำไปดึงใช้ให้เป็น (Word Choices)
  • จิตวิญญาณ ฝึกฝน "จิต" ที่เป็นปัญญาหยั่งรู้ ไม่อธิบายมากเพราะผ่านการมองเห็นเอง
  • การบริหารงานโครงการ  ฝึกการปฏิบัติ ทำงานเป็นทีม การเข้าใจคน บริหารทีม การใช้ทักษะ ทุกประเภท ดึงศักยภาพทั้งหมดสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
เขียน 26 Sep 2009 @ 08:56 () แก้ไข 26 Sep 2009 @ 09:10, ()


ความเห็น (0)