อนุทิน 46832 - บุณยกร

บุณยกร

"ตราบใดที่ยังไม่มีสัมมาทิฐิ ผู้นั้นก็ย่อมไม่สามารถค้นพบแนวคิดใหม่ วิถีชีวิตใหม่

คนในโลกก็จะหลงมัวเมาอยู่ไม่สร่าง

สิ่งเมาทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเมายาบ้า เมาไวอากร้า เมาเงินทอง เมาอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ หรือเมาในนานาสารพัด โลกียสุขก็ตาม ล้วนแล้วแต่ นำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ซึ่งทิศทางประชาธิปไตย ภายใต้ระบบทุนนิยมร้อยทั้งร้อย ล้วนดำเนินไปในวังวน แห่งความเมาโลกียะเหล่านี้ ไม่พ้นไปจาก ลาภ ยศ สรรเสริญ และโลกียสุข"

เขียน 26 Sep 2009 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)