อนุทิน 46811 - ศรีกรม

ศรีกรม
  • วันนี้ไปทำงานตามปกติ/ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือน/เวียนการเสียชีวิตของข้าราชการในสังกัด
  • นัดเป็นเจ้าภาพวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๒ /ตอนเย็นจัดงานสังสรรค์ที่โรงแรมรายาแกรน
  • ส่ง เมลแสดงความยินดีกับ ผอ.สำนักงานอำนวยการ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน/เป็นกรรมการตรวจร่าง TOR การจัดซื้อคอมฯ
  • เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้ง,การร่มเสวนาสภากาแฟกับหัวหน้าส่วน และเผยแพร่ประวัติผู้เกษียณอายุ
  • คติ...คนเราเกิดมาอย่าหยุดเรียน เพราะเมื่อไหร่หยุด ก็เท่ากับว่าท่านได้ตายไปแล้ว ต้องมีความกระตือรือร้น มีความขยัน ควรมีสำนึกที่ดี และควรจะใช้จ่ายอย่างประหยัด...รศ.รังสรรค์ แสงสุข
เขียน 25 Sep 2009 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)