อนุทิน 46802 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้ได้จัดทำแฟ้มประเมินโรงเรียนพระราชทาน ด้าน 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ผอ.จัดสถานที่อย่างสวยงามเปลี่ยนม่านใหม่ จัดสถานที่สำหรับเป็นหลักฐานในการรับการประเมินจัดโต๊ะเป็น 3 ระดับ อย่างสวยงามเพื่อเตรียมประเมินในวันที่ 28 กันยายน 2552

เขียน 25 Sep 2009 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)