อนุทิน 468 - หยั่งราก ฝากใบ

อ.อัญชลีกล่าวไว้ว่า  "ยิ่งเราเข้าใจตัวเองมากเท่าไร เราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น" 

น่าจะเป็นประเด็นเดียวกันกับ "ตระหนักรู้จากภายใน"

เขียน 13 Apr 2008 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)