อนุทิน #468

อ.อัญชลีกล่าวไว้ว่า  "ยิ่งเราเข้าใจตัวเองมากเท่าไร เราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น" 

น่าจะเป็นประเด็นเดียวกันกับ "ตระหนักรู้จากภายใน"

เขียน:

ความเห็น (0)