อนุทิน 46795 - sha-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันนี้ได้รับโทรศัพท์จากป้าต๋องประธานฯ จิตอาสาของโรงพยาบาลแก่งคอย  ว่าจิตอาสาของเราเสียชีวิต  ได้โทรไปที่ร้านขายดอกไม้ให้ทำพวงหรีดให้ 2 พวงในนามของคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอย  และในนามของจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอย

ขอไว้อาลัยแต่ จิตอาสา ผู้มุ่งมั่นทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนดังที่จิดอาสาทุกคนของโรงพยาบาลแก่งคอยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า 

                                             "จิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอย  มุ่งทำความดี  มีศักดิ์ศรีแห่งตน  ไม่หวังผลตอบแทน"

เขียน 25 Sep 2009 @ 19:41 ()


ความเห็น (0)