อนุทิน 46771 - บุณยกร

บุณยกร

สระบุรีมีค้านต้านโรงไฟฟ้า

ปิดถนนหนักหนารถติดแน่น

เพชรบุรีโรงเหล็กรุกดินแดน

ชาวบ้านหวงแหนรักแดนดิน

ลดใช้เหล็ก-ไฟฟ้า

แก้ปัญหาโลกร้อน

เขียน 25 Sep 2009 @ 14:42 ()


ความเห็น (0)