อนุทิน 46771 - เตวิชโช

  ติดต่อ

สระบุรีมีค้านต้านโรงไฟฟ้า

ปิดถนนหนักหนารถติดแน่น

เพชรบุรีโรงเหล็กรุกดินแดน

ชาวบ้านหวงแหนรักแดนดิน

ลดใช้เหล็ก-ไฟฟ้า

แก้ปัญหาโลกร้อน

  เขียน:  

ความเห็น (0)