อนุทิน 46763 - ประถม

ประถม

นักศึกษากับการสอบเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน แต่การสอบหลายครั้งที่นักศึกษาไม่มีความพร้อมทำให้มีปัญหามาก ไม่ว่าจะการเข้าสอบ มาสายบ้าง เข้าสอบแล้วก็ไม่พร้อมในการทำข้อสอบ คอยแต่จะถามเพื่อนบ้าง หรือจะลอกคำตอบของเพื่อนก็มี โดยความเป็นจริงแล้วนักศึกษาทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการสอบ เขารู้ว่าจะสอบเมื่อไร เรียนรู้อะไรบ้าง มีความรู้ความคิดความเข้าใจเรื่องที่เรียนก็น่าจะพร้อมสำหรับการสอบ หากนักศึกษาทุกคนทำหน้าที่ของตนเองในการเป็นนักศึกษา ซึ่งก็ไม่หนักหนาแต่อย่างใด ทำการเล่าเรียนอย่างจริงจัง ทำความเข้าใจบทเรียน เท่านี้เรื่องการสอบก็คงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน เมื่อทุกคนรู้หน้าที่ทำหน้าที่ เชื่อว่าปัญหาของชีวิตปัญหาของโลกคงลดน้อยลงได้

เขียน 25 Sep 2009 @ 14:23 ()


ความเห็น (0)