อนุทิน 46747 - มะปรางเปรี้ยว

KV - ข่าวประกาศตรงส่วนบนสุด

  • ต้องปรับข้อความให้สั้นลง เพราะถ้าเป็นกับหน้าจอที่มีกว้างต่ำ จะมองไม่เห็นข้อความ
  • แจ้งชิวให้ทราบแล้ว เพื่อปรับให้ตัดบรรทัดลงมา
เขียน 25 Sep 2009 @ 12:05 () แก้ไข 25 Sep 2009 @ 12:05, ()


ความเห็น (0)