อนุทิน #46724

  • หากผู้ปฏิบัติงานดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นอาวุธคุ้มกาย มีความเข้มแข็งภายใน มั่งคงไว้ในจุดยืนไม่เห็นแก่อามิส 
  • ย่อมไม่ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เข้ามากดดันการทำงาน

 

เขียน:

ความเห็น (0)