อนุทิน 46718 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

เมื่อวานได้รับคำตอบให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ภาวะภัยสุขภาพ จัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6  ขอนแก่น วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552  ที่โรงแรมเจิรญศรีโฮเต็ล อุดรธานี  ที่จริงแล้วงานนี้ จะต้องนำเสนอรายงานสอบสวนโรคระบาด โรคติดต่อด้วย แต่ด้วยความเข้าใจผิดในระยะเวลการนำส่งผลงาน เลยพลาดโอกากาสที่จะประกวดผลงานสอบสวนโรคไป แต่ ก็ขอทางผู้จัดขอนำเสนองานด้วย ได้คำนำแนะนำให้เขียนในแนวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในเนื้องานที่เป็นงานประจำมีกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoPเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอบคุณ น้องปู กังสดาล  สุวรรณรงค์ ที่ให้โอกาสนะคะ ขอบคุณ ฝ่ายวิชาการ สคร.6 ขอนแก่น ที่ยังเหลือที่นั่งให้อีก 1 ที่นั่ง

เขียน 25 Sep 2009 @ 06:51 ()


ความเห็น (0)