อนุทิน 46691 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมเด็จพระราชินีตรัสในวันแม่ช่วงหนึ่งว่า"กลียุคเป็นยุคที่มีความดีส่วนเดียว

ความไม่ดี ๓ ส่วน กลียุคคือยุคปัจจุบัน ที่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายอยู่.."

..ไม่มีใครทราบได้ว่า ความไม่ดี ๓ ส่วนนั้นจากประชากรทั้งโลก หรือ ๓ ส่วน

ของคนไทยทั้งประเทศ

ขอบารมีพระสยามเทวาธิราช ปกป้องรักษาพ่อหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ

และคนไทย ก่อนที่เพลงชาติไทยจะถูกเปลี่ยนทั้งคำร้องและทำนองอย่างถาวร.. 

เขียน 24 Sep 2009 @ 19:59 () แก้ไข 24 Sep 2009 @ 20:08, ()


ความเห็น (0)