อนุทิน 46691 - เตวิชโช

  ติดต่อ

สมเด็จพระราชินีตรัสในวันแม่ช่วงหนึ่งว่า"กลียุคเป็นยุคที่มีความดีส่วนเดียว

ความไม่ดี ๓ ส่วน กลียุคคือยุคปัจจุบัน ที่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายอยู่.."

..ไม่มีใครทราบได้ว่า ความไม่ดี ๓ ส่วนนั้นจากประชากรทั้งโลก หรือ ๓ ส่วน

ของคนไทยทั้งประเทศ

ขอบารมีพระสยามเทวาธิราช ปกป้องรักษาพ่อหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ

และคนไทย ก่อนที่เพลงชาติไทยจะถูกเปลี่ยนทั้งคำร้องและทำนองอย่างถาวร.. 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)