อนุทิน 46689 - Panuch

Panuch

วันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2   ของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธาน

-บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

-การรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และบำบัดฟื้นฟูเด็ก

 

เขียน 24 Sep 2009 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)