อนุทิน #46660

| อนุทิน...๔๔๖ |

วันนี้เป็นวันแรกของการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น

บันทึกสั้นจากห้องสอบ

๒๔ ก.ย.๒๕๕๒

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)