อนุทิน #46631

ฐานเจดีย์   ศรีสล้าง   สร้างด้วยอิฐ

ย่อมสถิต   ยืนยง  ดำรงอยู่

ชีวิตมี  ค่าล้ำ  ด้วยความรู้

ควบคุมอยู่   ด้วย "ธรรม"  นำเจริญ

บันทึกไว้ด้วยความรู้สึกหนักๆ..วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๒

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)