อนุทิน 46631 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

ฐานเจดีย์   ศรีสล้าง   สร้างด้วยอิฐ

ย่อมสถิต   ยืนยง  ดำรงอยู่

ชีวิตมี  ค่าล้ำ  ด้วยความรู้

ควบคุมอยู่   ด้วย "ธรรม"  นำเจริญ

บันทึกไว้ด้วยความรู้สึกหนักๆ..วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๒

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)