อนุทิน 46626 - panchatan

panchatan

 

เครื่องเศร้าหมอง อันได้แก่โลภ โกรธ หลง... ที่เรียกโดยรวมว่า กิเลส นั้น

โกรธ น่าจะทำอันตรายให้แก่กาย และใจ ได้มากกว่าอย่างอื่น

คนสูงอายุพึงสังวรณ์ความโกรธให้มาก

 

วิธีเดียวที่ป้องกันได้ คือ ต้องเจริญสติ ไว้เป็นประจำ

เมื่อโกรธมา สติไม่มี

หากมีสติ ความโกรธเข้าถึงตัวเราไม่ได้

เพราะเสือสองตัวนี้ ไม่เคยอยู่ถ้ำเดียวกัน

 

พูดง่ายนะ เขียนง่ายนะ แต่ปฏิบัติยากเหลือเกิน

...ฝีกฝนบ่อยๆ ไม่มีทางอื่น

เขียน 24 Sep 2009 @ 07:13 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 18:29, ()


ความเห็น (0)