อนุทิน 46619 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ช่วงเช้าไปบรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา" ให้แก่คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมอะเดรียติค ประตูน้ำ กทม. ได้พูดพาดพิงหลายเรื่องที่เห็นว่าน่าจะขยายความในโอกาสต่อไป ที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 1) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ปกครองมีค่านิยมสูงในโรงเรียนบางโรง เช่น โรงเรียนประจำจังหวัด(เดิม) ทำให้ทุกคนมุ่งเดินทางไปเรียนที่นั่น  จนห้องเรียนโตเกินพอดี และสร้างปัญหาด้านการเดินทางของนักเรียนจากอำเภอรอบนอก รวมถึงเกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่สมดุล ซึ่งในเรื่องนี้ ผมเสนอให้ใช้ "โมเดล พิบูลย์วิทยาลัย ลพบุรี" เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และ 2) ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา ที่ทุกครั้งมักจะให้ความสำคัญ หรือนำเรื่อง "ปฏิรูประบบ/โครงสร้างการบริหาร" ขึ้นมาเป็นลำดับต้น ๆ จนเรา ล้าหลังเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนของครู"

เขียน 23 Sep 2009 @ 23:48 ()


ความเห็น (1)

กัญจนา
IP: xxx.173.178.121
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์

          หนูเป็นคนหนึ่งที่ต้านกระแสค่านิยมไม่ไหว  ทุกวันนี้เด็กๆตั้งแต่ประถมถึงมัธยมจากต่างอำเภอต้องตื่นแต่ตีสี่ครึ่งขึ้นรถตู้เพื่อเข้าเรียนในตัวเมืองสุราษฎร์ฯ กลับมาด้วยความอ่อนเพลีย ไม่มีเวลาวิ่งเล่นหรือช่วยงานบ้าน ต้องปั่นการบ้านอีกพะเรอเกวียน ชีวิตอยู่บนรถตู้ตลอดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์ ก็ต้องเรียนพิเศษ ทุกเช้ามืดแม่ต้องยกมือภาวนาขอให้ลูกเดินทางปลอดภัย  จะมีโอกาสทำให้โรงเรียนประจำอำเภอมีความเข้มแข็งจนสามารถลบล้างค่านิยมของผู้ปกครองอย่างหนูหรือคนอื่นได้บ้างมั้ยคะ ?

          ขอบพระคุณที่มีช่องทางให้ระบายความในใจค่ะ

                          ด้วยความศรัทธา

กัญจนา