อนุทิน 46608 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไปรับรางวัลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนในงานวันสงขลานครินทร์ ได้โล่และได้เงิน งานนี้เกตได้เรียนหนังสือ คาดว่าจะเป็นหนึ่งในนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร M.S. (Management) ซึ่งจะเปิดในปีหน้า แต่ยังเท่ห์น้อยกว่ามะปรางและกล้าที่เป็นนักศึกษา MBA สองคนแรกที่เรียนแผน ก.1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) หลังจากหลักสูตรนี้เปิดสอนมาแล้ว 20 ปี

รางวัลที่รับวันนี้ก็รับในฐานะอาจารย์คนแรกของคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย เป็นอาจารย์สองคนแรกของ ม.อ. ที่จบด้าน information systems เป็นนักเรียนทุน ก.พ. สองคนแรกของคณะฯ เป็น ....

ประเทศไทยนี้ดีแท้หนอ ยังมีความ "แรก" ให้ทำตั้งเยอะแยะไปหมด เรื่องนี้เรื่องดี อย่าทำหน้าเศร้าสิ!!

เขียน 23 Sep 2009 @ 22:37 () แก้ไข 23 Sep 2009 @ 22:39, ()


ความเห็น (0)