อนุทิน 46561 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ขอนแก่น

  • ประชุม AAR งานกันแล้ว
  • ได้เห็นประเด็นที่เป็น requirement ของผู้เข้าร่วมงานในการจัดงานครั้งต่อไป
  • ภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ทีมงานเองก็พึงพอใจ
  • มีปัญหาบางอย่างต้องปรับแก้ในการจัดรอบหน้า
  • มีบางอย่างทีได้รับผลเกิดคาดจากการจัดงาน
  • สรุปว่ามีปัญหาที่ไม่ได้คาดคิด และได้ผลที่เกินกว่าที่หวังไว้ ^_^
เขียน 23 Sep 2009 @ 16:47 ()


ความเห็น (0)