อนุทิน 46556 - pis.ratana

pis.ratana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ๒๑๐๙๒๕๕๒ วันสากลเพื่อการต่อต้านการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
  • วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ยังถือเป็น วันสากลเพื่อการต่อต้านการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  หรือ International Day Against Tree Monoculture
  • ชื่อฟังดูไม่คุ้นหูเลย แต่น่าสนใจ
  • วันนี้เริ่มเมื่อปี 2547 เพื่อให้ชาวโลกตระหนักว่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้านั้นทำให้เกิดการทำลายโลก และสร้างสภาวะโลกร้อน
  • รวมถึง บอกว่า การปลูกสวนป่า เป็นแนวคิดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่เข้าไปเบียดขับพื้นที่ป่าจริงๆ และพื้นที่ของชุมชน  ซึ่งสวนป่านั้นไม่สามารถเข้ามาแทนที่ป่าจริงๆ ได้ ด้วยป่าจริงๆ ต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าป่าเชิงเดี่ยวนัก.
เขียน 23 Sep 2009 @ 16:25 () แก้ไข 23 Sep 2009 @ 16:31, ()


ความเห็น (0)