อนุทิน 46555 - Sasinand

Sasinand

เรื่องนี้ มีสาเหตุมาจากการเมืองล้วนๆ..
สมาคมวิจัยการตลาดเผยผลสำรวจคนกรุงเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจลดลงจาก 31% เหลือ 19% และมีความเครียดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนวัย 25-49โดยเชื่อมั่นมากและค่อนข้างเชื่อมั่นลดลงจากร้อยละ 31 เหลือร้อยละ 19 แต่มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะความกังวลในปัญหาว่างงานเริ่มลดลง 
สาเหตุที่ความเชื่อมั่นลดลงมาจากภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคง สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมา เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้
โดย 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สุด ได้แก่ มาตรการเรียนฟรี 15 ปี โครงการธงฟ้าและลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาทต่อลิตร
ส่วนประเด็นที่คนกรุงเทพฯ ยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือ การลดราคาน้ำมัน จัดสวัสดิการในยามเจ็บป่วย และแก้ปัญหายาเสพติด รวมถึงการมั่วสุมของเยาวชน 

เขียน 23 Sep 2009 @ 16:13 ()


ความเห็น (0)