อนุทิน 46547 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การพิจารณา "ขยะอารมณ์" นี้ ก็เพื่อ Recycle Reuse และ Reduce นำกลับมาใช้เป็น "ครูแห่งอารมณ์..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)