อนุทิน #46547

การพิจารณา "ขยะอารมณ์" นี้ ก็เพื่อ Recycle Reuse และ Reduce นำกลับมาใช้เป็น "ครูแห่งอารมณ์..."

เขียน:

ความเห็น (0)