อนุทิน 46547 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การพิจารณา "ขยะอารมณ์" นี้ ก็เพื่อ Recycle Reuse และ Reduce นำกลับมาใช้เป็น "ครูแห่งอารมณ์..."

เขียน 23 Sep 2009 @ 13:56 ()


ความเห็น (0)