อนุทิน 46506 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

ข้อที่ ๑ รักษาความรู้ให้คงทน  คือ ใครถามก็ตอบได้ ถาม ณ แห่งหนตำบลใด ก็ตอบได้ ถามเวลาใดก็ตอบได้

ข้อที่ ๒ รักษาความดีให้ มั่นคงและยั่งยืน

มั่นคง คือ ใครจะทำดี ใครจะทำไม่ดี ก็เรื่องของใคร แต่เราต้องทำดี

ยั่งยืน คือ เมื่อหลายวันที่แล้วเราก็ทำดี วันนี้เราก็ยังทำดี  อีกหลาย ๆ วันต่อไป เราก็มั่นใจว่าเราต้องทำดี

สองข้อนี้นะครับ ที่ครูประหยัด ฝากฝังไว้ในใจศิษย์ทุกคน

เขียน 22 Sep 2009 @ 23:13 ()


ความเห็น (0)