อนุทิน 46453 - Rule_Of_Laws

Rule_Of_Laws

วันนี้กว่าจะอบรม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เสร็จ

เป็นกฎหมายที่ดีนะครับ มีเหตุผลในการตรางพรบ.ฉบับนี้ขึ้นมา

แต่ผมติดใจการร่างบางมาตรา ถ้าใครว่างๆลองหาอ่านดูนะครับ ว่าถ้าเราเป็นนักกฎหมาย เราจะมองบางมาตราใน พรบ. ฉบับนี้ยังไง

เขียน 22 Sep 2009 @ 15:44 ()


ความเห็น (0)