อนุทิน 46434 - มะปรางเปรี้ยว

KV & GotoKnow.org - ปัญหาการบันทึก

  • คุยกับกล้าเรื่องปรับเปลี่ยนปุ่มดูตัวอย่าง โดยเปลี่ยนจากคำว่าดูตัวอย่าง เป็น ดูตัวอย่างก่อนบันทึก (ยาวไปไหม หรือตัดเป็น ดูก่อนบันทึก ดี ?)
  • สำหรับหน้าดูตัวอย่าง กล้าจะเพิ่มข้อความแจ้งไว้ว่าบันทึกยังไม่ได้ทำการจัดเก็บ ต้องทำการกดปุ่มบันทึกเพื่อจัดเก็บ
  • ตอนนี้กำลังเร่งมือปรับปรุง เพื่อลดปัญหาความเข้าใจผิดในบันทึก
เขียน 22 Sep 2009 @ 12:16 () แก้ไข 22 Sep 2009 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)