อนุทิน 46427 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๐. เลิกบุหรี่และสิ่งเสพติดอันตรายต่อสุขภาพ เป็นผลสืบเนื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อน

ผมลงไปเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตนเองเป็นกลุ่มในแนวประชาคมของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นชมรมสร้างสุขภาพกับเครือข่ายชุมชนเพื่อให้เขาสามารถถอดบทเรียนและใช้บทเรียนที่มีมาก่อนยกระดับเข้าสู่ปฏิบัติการรณรงค์บุหรี่ วิธีการหนึ่งที่ชุมชนและการรวมกลุ่มของประชาชนทำคือค้นหาคนเลิกบุหรี่และเหล้าได้ บทเรียนของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนเลิกได้เพราะทำให้แก่ลูก บางคนสะเทือนใจเพราะแม่ป่วยและดูแลแม่ไม่ได้เพราะติดเหล้าบุหรี่รุนแรงจนให้เลือดแม่ตนเองไม่ได้จึงเลิกเด็ดขาด บางคนเมียก็เปลี่ยนการหยาบคายก้าวร้าวต่อสามีและญาติสามี ตนเองเลยฉุกคิดอยากสร้างครอบครัวและเลิกได้ การเลิกบุหรี่แบบแผนหนึ่งจึงไม่ใช่ด้วยเหตุผลสุขภาพหรือการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาพตนเอง ทว่า การเลิกบุหรี่ได้เป็นภาษาแสดงความรักต่อผู้อื่นที่ยิ่งใหญ่กว่ารักตนเองและเป็นผลจากมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมเกิดขึ้นก่อนเสมอ โครงสร้างและกระบวนการนี้สะท้อนสำนึกและจิตสาธารณะ

เขียน 22 Sep 2009 @ 10:32 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:10, ()


ความเห็น (0)